Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy roslinydooczka.pl działający pod adresem www.roslinydooczka.pl, prowadzony  w Jurowcach, ul. Wasilkowska 14. NIP: numer 8491425918. Regon numer:200058418.

Warunki dokonywania zakupów

2. hydro-plants.pl oraz roslinydooczka.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego.

Oferta i realizacja zakupów 

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.
4. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
5. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

  • w przypadku płatności „za pobraniem” - 14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
  • w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 14 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na koncie sklepu.
6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

7. roslinydooczka.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

8. W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (pragon, lub na życzenie klienta faktura).

9. Wszystkie ceny podawane w sklepie hydro-plants.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 

10. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji.

11. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

12. Dane dotyczące numeru rachunku bankowego, nie są znane hydro-plants.pl. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły Kodeksu Cywilnego.